0644622799 info@joyvitality.nl

Vitaliteit, veerkracht en levensvreugde

Over mij…..

Van sparren met mensen van uiteenlopende leeftijden, culturen en opleidingen geniet ik. Het geeft mij een goed gevoel om de ander op weg te helpen in zijn of haar leven.

Onder het motto “je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”, leer ik iedere dag. 

Het is ruim twintig jaar geleden dat ik vanuit een secretariële achtergrond koos voor de Arbo richting in de bouw en infra branche.

Inmiddels geschoold als veiligheidskundige en arbeidshygiënist lag de focus lange tijd op veiligheid en gezondheid vooral vanuit een beleidsmatige invalshoek. De laatste jaren gaat mijn interesse uit naar  de mens. Het intrigeert me om te ontdekken wat de reden is van anderen om op een bepaalde manier te denken, handelen en bepaald gedrag te vertonen. Onlangs heb ik het diploma Vertrouwenspersoon behaald omdat dat een mooie aanvulling is op mijn dienstenpakket in het kader van sociale veiligheid. Ik voel me als een vis in het water buiten op de bouwplaats, in de keet of op kantoor.

Verder ben ik energiek, empathisch en trouw. Ik ben moeder van een volwassen zoon en langdurig gelukkig getrouwd met mijn jeugdliefde. Samen genieten we van onze hond en gaan vaak op pad. De definitie van gezondheid is voor mij “hoe ga ik om met alle uitdagingen die het leven geeft en welke invloed heb ik hierop” in plaats van “de afwezigheid van ziekte”.

Ik tel mijn zegeningen, reflecteer en streef er naar om positief en gezond te leven.

Veiligheidskundige

De veiligheidskundige is de spil in de organisatie als het gaat over gezondheid en veiligheid conform de Arbowet. Gevaren worden in kaart gebracht en risico’s onderzocht. Beheersmaatregelen worden gedefinieerd met als doel uitval ten gevolge van werk-omstandigheden te voorkomen. 

 Diploma: Reed Business Opleidingen Hobéon/SKO

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon begeleid anderen bij ongewenste omgangsvormen, grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties. Geeft voorlichting binnen de organisatie en adviseert de directie (on)gevraagd.

Diploma: Vertrouwenspersoon bij Landelijk Instituut Vertrouwensperonen

VitaliteitsCoach

VitaliteitsCoaching is een specialisatie in gezondheidscoaching. De coach begeleidt de cliënt naar optimalisatie van een gezonde geest én een vitaal lichaam.

De diploma’s Vitaliteitscoach, Stress- en burnoutcoach, Gelukscoach en Lichaamsgericht coach zijn behaald bij Sonnevelt, opleiders voor een vitaal leven. HBO-niveau, 70CE, SNRO-geaccrediteerd, NRTO- en CRKBO-keurmerk.

Arbeidshygiënist

De arbeidshygiënist beschermt werknemers bij de gezondheid en het welzijn door anticiperen, herkennen, evalueren en beheersen van de gevaren voor gezondheid in de werkomgeving. 

Diploma: Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV), Hobéon/SKO

Laten we kennismaken