0644622799 info@joyvitality.nl

Wat doet de Vertrouwenspersoon

Als Vertrouwenspersoon ben ik vooral klankbord en begeleider voor diegene die last heeft van ongewenste omgangsvormen veroorzaakt door anderen.

Dit houdt in, elke vorm van grensoverschrijdend gedrag gerelateerd aan:

  • discriminatie
  • pesten
  • agressie en geweld
  • (seksuele) intimidatie
  • agressie en geweld

De gevolgen hiervan, ook wel psychosociale arbeidsbelasting genoemd, kunnen een hele grote impact hebben voor de medewerker en het bedrijf.

De Vertrouwenspersoon is er ook om te sparren over integriteitskwesties. Dan gaat het over gedrag of handelingen, dat anderen of de organisatie wordt aangedaan. Integriteitskwesties gaan bijvoorbeeld over het vermoeden of getuige zijn van criminaliteit, een misstand, overtreding van het EU-recht of het niet naleven van de veiligheids- en bedrijfsregels.

Krijgt sociale veiligheid voldoende aandacht?

Iedereen heeft recht op een veilige werkplek